Vastuullisuus Banmarkissa

Me Banmarkissa haluamme osaltamme kantaa vastuumme elinvoimaisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Haluamme lisätä omaa ja sidosryhmiemme tietoisuutta vastuullisista toimintatavoista.

 

Olemme sitoutuneet YK:n yleismaailmallisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

Meille vastuullisuus tarkoittaa kannattavaa kasvua, kestäviä ratkaisuja, yhteistyötä ja kumppanuutta vaalien.