Vastuullisuus Banmarkissa

Me Banmarkissa haluamme osaltamme kantaa vastuumme elinvoimaisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Haluamme lisätä omaa ja sidosryhmiemme tietoisuutta vastuullisista toimintatavoista. Vastuullisuustoiminnallemme on myönnetty EcoVadis tunnustus.

Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Huomioimme kaikessa toiminnassamme tuotteiden ja palvelun ympäristövaikutukset. Pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Sosiaalinen ja eettinen vastuu

Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä yhdenvertaisesti toisiamme kunnioittaen. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu

Pyrimme kannattavaan kasvuun kansainvälisesti, huomioiden toimintaympäristömme vaatimukset ja riski. Olemme mukana luomassa työpaikkoja ja kantamassa yhteiskuntavastuumme.

Olemme sitoutuneet YK:n yleismaailmallisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Meille vastuullisuus tarkoittaa kannattavaa kasvua, kestäviä ratkaisuja, yhteistyötä ja kumppanuutta vaalien.

Banmark vastuullisuusraportti