Vastuullisuus Banmarkissa

Me Banmarkissa haluamme osaltamme kantaa vastuumme maapallon ja yhteiskunnan elinvoimaisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Haluamme lisätä omaa ja sidosryhmiemme tietoisuutta vastuullisista toimintatavoista. Vastuullisuustoiminnallemme on myönnetty EcoVadis tunnustus.

Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Huomioimme kaikessa toiminnassamme tuotteiden ja palvelun ympäristövaikutukset. Pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Sosiaalinen ja eettinen vastuu

Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä yhdenvertaisesti toisiamme kunnioittaen. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu

Pyrimme kannattavaan kasvuun kansainvälisesti, huomioiden toimintaympäristömme vaatimukset ja riski. Olemme mukana luomassa työpaikkoja ja kantamassa yhteiskuntavastuumme.

Emoyhtiömme Transmeri Group on UN Global Compact Suomen jäsen. Osana konsernia, Banmark Oy Ab on sitoutunut edistämään UN Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoutuminen ja jäsenyys koskee koko konsernia ja kaikkia tytäryhtiöitä.

Meille vastuullisuus tarkoittaa kannattavaa kasvua, kestäviä ratkaisuja, yhteistyötä ja kumppanuutta vaalien.

Banmark vastuullisuusraportti