Contact

Michał Bondara

Menedżer kraju.
mbond [at] tlen.pl
Mob. +48 608 465 111

Krzysztof Kurzyp

Inżynier sprzedaży.
k.kurzyp [at] tlen.pl
Mob. +48 693 166 887

Środki chemiczne:

 • Biocydy
 • Środki przeciw-pienne.
 • Środki myjące
 • Środki pianotwórcze
 • Środki dyspersyjne:
  • Substancje organiczne lepkie pochodzenia makulaturowego
  • Substancje organiczne lepkie pochodzenia żywicznego
  • Substancje nieorganiczne
 • Środki fiksujące
 • Wybielacz optyczny

Urządzenia:

 • współpraca z firmą IRCON
 • współpraca z firmą UMV