Kemikalier
Pressfilt och Skopressbelt
Utrustning

UTRUSTNING FÖR MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN

IBS    

IBS är ledande inom keramiska avvattningselement. IBS levererar lister och lock med kontaktytor i aluminiumoxid, zirkoniumoxid, kiselnitrid och kiselkarbid samt även lister i olika UHDPE kvalitéer. Slipning och renovering av keramik utförs i Finland. Banmark representerar IBS i Norden.

För formningsenheter av planviratyp, kan IBS leverera formeringsbord, lådor för registervingar (foils) och våta och torra suglådor med en eller flera kammare. Utrustning för att mäta mängd avvattnad vätska, torrhaltsmätning, kontrollventiler för finjustering av vakuumnivå kan tillsammans användas för att optimera processen. Kantlinjaler för att hindra flödet ut över virans kanter samt motverka kantvågor ingår också i IBS sortiment.

För mjukpapper- (tissue) maskiner har IBS utvecklat lock till suglådor med hålmönster för att förbättra konditionering och förlänga livslängden på filten. pressMASTER är ett perforerat lock just för detta ändamål och pressMASTER är också bästa valet för filtar med söm. Liknande kontrollsystem som används för att optimera processen (avvattning/vakuum) för planvira fungerar även för mjukpappersmaskiner.

För mer information om ovanstående:

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail-category/entwaesserungskaesten-und-systeme

iTABLE är ett system utvecklat av IBS, att optimera pappersegenskaperna vid planviraformering, genom att förbättra aktiviteten med justerbara registervingar och ett kontrollsystem för vakuum och avvattning kan en konsekvent hög kvalité erhållas för alla ytvikter och hastigheter.

För mer information om iTABLE:

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail/itable

IBS jobbar systematiskt med att hela tiden utveckla sina produkter och hitta nya lösningar på kunders problem. IBS har lång erfarenhet av pappersproduktion och för pressektionen har de ett koncept de kallar iPress. Med hjälp av iPress utför IBS en grundlig inspektion av produktionen för att finna flaskhalsarna. Fokus är på att förbättra körbarhet, förlänga livslängden på beklädnad och reducera energikonsumtionen. Med inspektionen och utvärderingarna i förstudien för iTable och iPress så finner IBS experter ofta mindre justeringar som kunder kan utföra direkt och kostnaden för dessa inspektioner brukar redan med dessa åtgärder fort betala igen sig.

För mer information:

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail/ipress

Säkerheten är alltid i fokus hos IBS. Ett koncept för detta är också framtaget. IBS har haft fokus på att lösa uppmätningar och justeringar så att de kan utföras utanför maskinen under drift.

För mer information:

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail/isafety

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail/safetymaster

IBS har även utvecklat pålitliga skiftningsutrustningar för säkra rullskiften med hjälp av pappersband. Två koncept finns framtagna. Ett enklare system RCS 3001, som kräver att operatören utför några handgrepp. Med RCS 5000 sker skiftningen helautomatiskt. Fri service av utrustningen, om IBS är leverantör av pappersband. IBS kan även serva skiftningsutrustning av andra fabrikat.

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail/rcs-3001-touch

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail/rcs-5000

Inom IBS gruppen ingår också:

JUD    

Sträck och riktutrustning för viror/filtar i våta, torra och varma partier, pålitliga och förfinade system. JUD har både linjär och radiell sträckutrustning,för att erhålla korrekt banspänning. Banspänningen mäts med lastceller, som är utvecklade för att klara tuffa miljöer, varma och våta installationer -inga problem. Banspänningen kan styras via kontrollskåp eller via DCS. JUD har färdiga lösningar för banstyrning, pneumatiska system med kolv eller bälgar. Styrutrustningen är också utvecklad för att klara varma och våta miljöer. Optimerad kantavkänning med keramikbelagd kontaktspade med minimal luftförbrukning i neutralläge. JUD har även avåkningsalarm samt system för att oscillera banslingan, för att förlänga livslängd på filt/vira.

För mer information:

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail-category/fabric-tensioning-systems

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail-category/fabric-guiding-systems

James Ross  

Schabrar plus schaberhållare, spritssystem för rengöring av vira och filt, pålitliga oscillatorer, tail cutter för våt- och torrände. Enkel och dubbelschaberlösningar, för att t.ex minimera återvätning vid guskvals. Komplett schabersystem Superflex till yankeecylinder för kräppning vid tissue produktion. Schaberhållare utvecklade för enkla och snabba schaberbyten och driftsäkra lösningar för oscillering där Rossilator är flaggskeppet, som kan länkas till maskinhastigheten för att optimera rengöring av beklädnad. James Ross har en ny borstlösning till invändig rengöring av rör till HT-sprits 2move där man med ett handvred kan växla till axiell borströrelse lokalt över dysorna, samt att det finns ett parkeringsläge där ej borstarna täcker för någon av dysorna. HT-spritsutrustning med ett stort utbud av olika dysor för att täcka kunders behov. Fabricare är utvecklat främst för att rengöra viror i torkpartiet, men kunder har uppskattat funktionaliteten med lägesstyrning för att t.ex rengöra kontaminerade stråk på filtar. Fabricare kan justeras in för kantrengöring, oscillera över hela banan eller stråkrengöring av nedsmutsade zoner. Ett bra alternativ till Fabricare är Fabriclean, som enklast kan beskrivas som en HT-sprits där man med högre vattentryck och mindre stråldiameter får en väldigt god rengöring av vira/filt. Med en bättre rengöring kan man minska mängden kemikalier för konditionering av beklädnaden. Med en kontinuerlig rengöring kan en jämnare profil tvärs banan hållas. Både Fabricare och Fabriclean minimerar vattenkonsumtionen jämfört med ordinära HT-sprisar, en minskning upp till 90% kan erhållas av vattenförbrukningen.

För mer information:

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail-category/doctor-systems

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail-category/shower-systems

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail-category/ultra-high-pressure-cleaning

Hemsida James Ross:

https://jamesross.ca/index.php

Berger  

Komplett mekanisk verkstad i Österrike där merparten av utrustningen som levereras i Europa tillverkas och monteras. Rostfria konstruktioner och en maskinpark som möjliggör att det mesta görs inom egen lokal så att onödiga transporter skippas är specialiteter.

Hemsida Berger:

https://www.maschinen-berger.at/en/

PGA    

Utrustning för mäld och smetberedning, system för stärkelseapplicering. Olika typer av iFIBRE utrustningar, som kan användas för att minska fiberförluster vid silning, ge en mildare raffinering som ej kapar fibrerna, höja draghållfasthet och rivstyrkan i slutprodukt.

https://www.ibs-ppg.com/en/products/detail-category/stock-starch-and-additive-preparation

ECOWORLD  

LED belysning, för industri och offentlig upplysning.

Hemsida Ecoworld:

https://www.ecoworld-lcl.at/en/en/home.html

TRANSPHASE  

Ånglådor med optimerad värmeöverföring. Ett stort steg i utvecklingen har nyligen tagits med ett nytt ånglådekoncept Super Steam Vacts. Tekniken bygger på att tillföra ånga som sugs in i banan för att inte bara höja temperaturen på ytan utan också med hjälp av högre temperatur sänks viskositeten och avvattningen förbättras.

Hemsida Transphase:

https://www.transphase.net/

PMS      

Rubinmunstycken, experter på kantskärning och anpassade pumpsystem.

Hemsida PMS:

https://www.rubynozzle.com/en/

Papertech   

Kamerasystem för banövervakning och inspektion, hål och fläckdetektering.

Hemsida Papertech:

https://www.papertech.ca/

Teufelberger      

Framförningslinor och linhjul.

Hemisida Teufelberger:

https://www.teufelberger.com/en/

Spooner     

Högpresterande lufttorkare och kontaktfri banhantering.

Hemsida Sooner:

https://www.spooner.co.uk/

GIG Karasek  

Indunstningsutrustning -fallfilms (plåt, rör), tunnfilms-indunstare och torkare, destillationskolonner mm.

Hemsida GIG Karasek:

https://www.gigkarasek.at/en/

 

UMV    

UMV Coating Systems –Världsledande inom ytbehandlingsteknik, bestrykning av papper och kartong.

Hemsida UMV:

https://www.umv.com/en/home/

 

Ircon   

IRCON –Kontaktfri torkning, till pappersmaskiner, livsmedelsindustrin och andra processer. Uppvärmning med infraröd och mikrovågsteknik.

Traditionella ånglådor för att höja torrhalt och för torrhaltsprofilering.

Hemsida Ircon:

https://www.ircon-solaronics.com/

FMW  

FMW är ett österrikiskt ingenjörsföretag som specialiserat sig på hanteringsutrustning till massa och pappersindustrin.

FMW är världsledande när det gäller ”cirkulära” flisstackar där flisen som legat längst i stacken lämnar stacken först.

För flishantering kan FMW leverera nyckelfärdiga lösningar, med transportörer (skruv och band) och rensningssteg.

FMW kan även leverera kompletta system från bal till upplösare, inkluderat automatisk vajerborttagning, transportörer.

FMW har nyckelfärdiga lösningar för biomassa och system för hantering av biobränsle -förvaring, transport och rensning.

FMW utvärderar gärna om de kan ta fram lösningar till övrig industri där deras expertkunskaper kan nyttjas -inkom gärna med förfrågan.

Hemsida FMW:

https://www.fmw.co.at/

Acrowood 

Acrowood är ett familjeägt företag på USA:s västkust i Everet nära Seattle. Acrowood har under mer än 100 år producerat utrustning till vedgård – renseri, barkning/flishugg/sållning. Enheterna är utvecklade för att fungera under långa och tuffa vinterförhållanden. Det finns tusentals referenser från installationer runt om i världen.

Hemsida Acrowood:

https://acrowood.com/

JTR Rolls  

Breddsträckningsvalsar, service och nytillverkning

Hemsida JTR Rolls:

https://www.jtrrolls.fi/

BANMARK KANTSPRITSAR   

Banmark stärker sitt erbjudande till kartongindustrin. Vi har lanserat den första egna produkten inom utrustningsdivisionen: Banmark Kantspritsar.

Kantspritsar används på kartongmaskiner både för rengöring och att styra pappersbanans kanter i virapartiet. Banmark kantspritsar har utvecklats för högkvalitativ renhetskontroll och massabesparingar vid pappersbanans kanter. Banmarks kantspritsar uppfyller kraven på högre hastigheter i kartongmaskiner för alla ytviktspann. De viktigaste egenskaperna hos våra kantspritsar är exakt justerbarhet och möjligheten att skräddarsy funktionerna enligt applikationens behov. En ren kantzon bidrar till god produktivitet och körbarhet.

Kontakta gärna Pasi Kostamo, Mattias Andersson och Lars Johansson

Lars-Göran Johansson

Chef Försäljning/service, PMC och utrustningar

lars.johansson [at] banmark.se

+46 706 155217

Mattias Andersson

Försäljning/service utrustningar

mattias.andersson [at] banmark.se

+46 703 924217