Kemikalier
Pressfilt och Skopressbelt
Utrustning

UTRUSTNING FÖR MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN

IBS    

Banmark representerar IBS i Norden, IBS är ledande inom keramiska avvattningselement, IBS levererar lister och lock med kontaktytor i aluminiumoxid, zirkoniumoxid, kiselnitrid och kiselkarbid, samt även lister i olika UHDPE kvalitéer. Slipning och renovering av keramik utförs i Finland.

Till formningsenheter av planviratyp, kan IBS leverera, formeringsbord, lådor för registervingar (foils), våta och torra suglådor med en eller flera kammare. Utrustning för att mäta mängd avvattnad vätska, torrhaltsmätning, kontrollventiler för finjustering av vakuumnivå, dessa tillsammans kan användas för att optimera processen. Kantlinjaler för att hindra flödet ut över virans kanter samt motverka kantvågor ingår också i IBS sortiment.

För mjukpapper- (tissue) maskiner har IBS utvecklat lock till suglådor med hålmönster för att förbättra konditionering och förlänga livslängden på filten. Liknande kontrollsystem som används för att optimera processen (avvattning/vakuum) för planvira fungerar även för mjukpappersmaskiner.

iTABLE är IBS system för att optimera pappersegenskaperna vid planviraformering, genom att förbättra aktiviteten med justerbara registervingar och ett kontrollsystem för vakuum och avvattning kan en konsekvent hög kvalité erhållas för alla ytvikter och hastigheter.

Skiftningsutrustning för säkra rullskiften med hjälp av pappersband är också utvecklad av IBS.

Läs mer https://www.ibs-ppg.com/

Inom IBS gruppen ingår också:

JUD    

Sträck och riktutrustning för viror/filtar i våta, torra och varma partier, pålitliga och förfinade system.

James Ross  

Schabrar plus schaberhållare, spritssystem för rengöring av vira och filt, pålitliga oscillatorer, tail cutter för våt- och torrände.

Berger  

Komplett mekanisk verkstad i Österrike där merparten av utrustningen som levereras i Europa tillverkas och monteras.

JAKOB  

Traditionella ånglådor för att höja torrhalt och för torrhaltsprofilering.

PGA    

Utrustning för mäld och smetberedning, system för stärkelseapplicering. Olika typer av iFIBRE utrustningar som kan användas för att minska fiberförluster vid silning, ge en mildare raffinering som ej kapar fibrerna, höja draghållfasthet och rivstyrkan i slutprodukt.

ECOWORLD  

LED belysning

TRANSPHASE  

Ånglådor med optimerad värmeöverföring, nyligen introducerat Super Steam Vac ett nytt ånglådekoncept där ett stort steg i utvecklingen har tagits. Tekniken bygger på att tillföra ånga som sugs in i banan för att inte bara höja temperaturen på ytan, med högre temperatur sänks viskositeten och avvattningen förbättras.

PMS      

Rubinmunstycken, experter på kantskärning och anpassade pumpsystem.

Papertech   

Kamerasystem för banövervakning och inspektion, hål och fläckdetektering.

Teufelberger      

Framförningslinor och linhjul.

Spooner     

Högpresterande lufttorkare och kontaktfri banhantering.

Betamet  

Breddsträckningsvalsar, service och nytillverkning

GIG Karasek  

Indunstningsutrustning -fallfilms (plåt, rör), tunnfilms-indunstare och torkare, destillationskolonner mm.

UMV    

UMV Coating Systems –Världsledande inom ytbehandlingsteknik, bestrykning av papper och kartong.

Ircon   

IRCON –Kontaktfri torkning, till pappersmaskiner, livsmedelsindustrin och andra processer. Uppvärmning med infraröd och mikrovågsteknik.

FMW  

FMW är ett österrikiskt ingenjörsföretag som specialiserat sig på hanteringsutrustning till massa och pappersindustrin.

FMW är världsledande när det gäller ”cirkulära” flisstackar där flisen som legat längst i stacken lämnar stacken först.

För flishantering kan FMW leverera nyckelfärdiga lösningar, med transportörer (skruv och band) och rensningssteg.

FMW kan även leverera kompletta system från bal till upplösare, inkluderat automatisk vajerborttagning, transportörer.

FMW har nyckelfärdiga lösningar för biomassa och system för hantering av biobränsle -förvaring, transport och rensning.

FMW utvärderar gärna om de kan ta fram lösningar till övrig industri där deras expertkunskaper kan nyttjas -inkom gärna med förfrågan.

Acrowood 

Acrowood är ett familjeägt företag på USA:s västkust i Everet nära Seattle. Acrowood har under mer än 100 år producerat utrustning till vedgård – renseri, barkning/flishugg/sållning. Enheterna är utvecklade för att fungera under långa och tuffa vinterförhållanden. Det finns tusentals referenser från installationer runt om i världen.

Lars-Göran Johansson

Chef Försäljning/service, PMC och utrustningar

lars.johansson [at] banmark.se

+46 706 155217

Fredrik Näslund

Försäljning/service, PMC och utrustningar

fredrik.naslund [at] banmark.se

+46 72 73 444 77