Kemikalier
Pressfilt och Skopressbelt
Utrustning

KEMIKALIER

Banmark erbjuder ett brett utbud av specialkemikalier som används vid  massatillverkningen, i pappersmaskinen, smetberedningen samt vid avsvärtning och papperskonverteringen. Vår portfölj består av:

 

Biocider

Vårt urval inkluderar organiska och oxiderande biocider. Produkternas lämplighet omfattar både konservering och slemkontroll. Baserat på vår erfarenhet och kartläggning väljer våra sakkunniga rätta biocider för ändamålet.

 

Tvättmedel

Banmark är en ledande leverantör av tvättmedel för pappers- och massaindustrin. Vi tillverkar alla våra tvättmedel själva i vår produktionsanläggning i Vanda.Vårt urval inkluderar både alkaliska och sura tvättmedel för olika tvättbehov, samt ett brett utbud av specialtvättmedel beroende på beroende på användningsändamålet. Våra produkter omfattar bl.a.:

 • Systemtvättar (Rengöring av anläggningar på platsen (CIP))
 • Kontinuerliga vira- och filtbehandlingar
 • Pressvalsbehandling, inkl. släppmedel
 • Chocktvätt av vira och filt vid stopp
 • Tvätt av bestrykningssystem
 • Skumtvättning
 • Tvättning av stärkelsessystem
 • Andra specialtvättar

 

Harts- och klibbkontroll

Banmark har ett brett utbud av både dispergerande och fixerande kemikalier för kontroll av harts och klibbighet. Vårt koncept bygger på kundorienterad- och expertkartläggning. Vår egen tillverkning av produkter samt våra testmetoder möjliggör kundanpassade lösningar.

 

Hantering av oorganiska fällningar

Vår omfattande produktfamilj möjliggör kostnadseffektiva lösningar på alla delområden i processen för kontroll av oorganiska fällningar. Med rätt typ av bearbetning kan vi hjälpa våra kunder att effektivera processer och uppnå betydande kostnadsbesparingar.

 

Skumdämpning

Banmark har ett omfattande utbud av skumdämpare för olika användningsändamål. Dessa är t.ex. vatten- och massasystem för pappers- och kartongmaskiner, produktion av bestrykningssmet, massaproduktion, avloppsreningsverk och renserier. Vi tillverkar alla våra silikonbaserade skumdämpare vid vår produktionsanläggning i Vanda. Vårt urval inkluderar:

 • Skumdämpare med vatten, fettsyra och alkohol
 • Silikonbaserade skumdämpare
 • Oljebaserad (växt-, mineral- och syntetisk)

 

Specialkemikalier för massa och blekning

Våra produkter för massaproduktion och blekning är:

 • Koktillsatser, vätmedel
 • Hartsdispergering
 • Inkrusterbehandling
 • Blekningsenzymer
 • Specialkemikalier för mekanisk massa
 • Magnesiumhydroxid

 

Optiska medel

Vi levererar optiska vitmedel från Paramount Minerals and Chemicals Limited i Indien. Vårt sortiment inkluderar disulfo-, tetra-, hexasulfo- och DSPB-baserade produkter för att förbättra de optiska egenskaperna för både papper, ytlim och bestrykning.

 

Enzymer

Vi kan tillhandahålla olika typer av enzymer för produktion av både massor och papper och kartong. Exempel på våra applikationer:

 • Optimering av malning och avvattning
 • Optimering av energiförbrukning i raffinering av mekanisk massa
 • Rengöring av stärkelsesystem
 • Optimering av massablekning

 

Specialkemikalier

Banmark har ett omfattande nätverk av huvudmän med produkter och expertis för att tillgodose även de mest krävande specialbehoven inom pappers- och processindustrin. Här är några exempel på våra erbjudanden:

 • Stearat
 • Mjukgörande kemikalier
 • Barriärkemikalier

 

Bioenergitillsatser

Tyska Schaumann BioEnergy har specialiserat sig på energiproduktion från biomassa. Tillsammans med europeiska biogas- och jordbruksleverantörer har företaget utvecklat produkter, som kan öka metaninnehållet i biomassa, effektiviteten i rötningsprocessen och renhet i gasen. Huvuddragen i Schauman BioEnergys strategi är: analyser, utvärderingar och skräddarsydda produkter. För analyserna begär Schaumann BioEnergy, att ett processprov skickas till deras laboratorium i Tyskland. Provresultaten kan användas för att bestämma vilka tillsatser som behövs för optimal produktion och vilka de rekommenderade doseringsmängder är. Som tillsatser använder Schaumann BioEnergy t.ex. enzymer (BC.ZYM) och BC. spårämnesblandningar (BC. TEplex, BC.Pro) för att minska substratets viskositet och sönderdela syror.

Mer information: SCHAUMANN BIOENERGY

Mats Lennvig

Försäljning/service, kemikalier

mats.lennvig [at] banmark.se

+46 705 651210

Robert Hermansson

Försäljning/service, kemikalier

robert.hermansson [at] banmark.se

+46 722 194040