Sosiaalinen ja eettinen vastuu tarkoittaa meille vastuuta henkilöstöstämme, asiakkaistamme sekä yhteistyökumppaneistamme.

 
 
Yrityksemme tukee työntekijöiden jatkuvaa kehittymistä sekä työhyvinvointia. Kannustamme oma-alotteisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Seuraamme työtyytyväisyyden kehittymistä osana laatujärjestelmää ja kehitämme keinoja tukea työssä jaksamista.

Tavoitteenamme on olla hyvä ja luotettava yhteistyökumppani luoden tuotteita, palveluja sekä ratkaisuja asiakaslähtöisesti, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

 


Edellytämme ihmisoikeuksien kunnioittamista, korruptionvastaisuutta sekä lakien ja viranomaismääräysten noudattamista kaikissa kohteissa, joissa toimimme. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

Koulutamme ja ohjaamme henkilöstöämme kohti turvallisempia työtapoja ja menetelmiä. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa.