Kemikalier
Pressfilt och Skopressbelt
Utrustning

KEMIKALIER

Banmark erbjuder ett brett utbud av specialkemikalier som används vid  massatillverkningen, i pappersmaskinen, smetberedningen samt vid avsvärtning och papperskonverteringen. Vår portfölj består av:

 • Biocider
 • Konserveringsmedel
 • Tvättkemikalier
 • Dispergeringsmedel
  • Stickieskontroll
  • Hartskontroll
  • Avlagringskontroll
 • Skumdämpare
  • Pappersmaskiner
  • Massaprocesser
  • Avloppsvatten
 • Fixeringsmedel
 • Enzymer
  • Malning
  • Avvattning
  • Avsvärtning
  • Tvättning
  • Massablekning
 • Optiskt vitmedel, PARAMOUNT MINERALS AND CHEMICALS LIMITED
 • Massaprocesskemi
  • Vätmedel
  • Dispergeringsmedel och fixermedel
  • Skumdämpare
 • Magnesiumhydroxid, NEDMAG INDUSTRIES 
  • Blekning av mekanisk och kemisk massa.
 • Fermenteringstillsatser, SCHAUMANN BIOENERGY

Mats Lennvig

Försäljning/service, kemikalier

mats.lennvig [at] banmark.se

+46 705 651210