Laatu ohjaa toimintaamme

Banmarkin toiminta on sertifioitua ja sitä ohjaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä. Banmarkissa laadun tekeminen perustuu hyvään yhteistyökykyyn ja avoimuuteen sekä yrityksen sisällä että asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Banmarkin tavoitteena on olla luotettava toimittaja. Pyrimme toiminnan joustavuuteen sekä nopeuteen ja hyvään mukautumiskykyyn erilaisissa toiminnoissa, huomioiden eri sidosryhmien odotukset, riskit ja mahdollisuudet sekä viranomaisvaatimukset. Organisaation osaamisella jalostetaan tuotteen arvoa mahdollisimman korkealle ja siten palvelulla pyritään täydentämään tarjottavaa kokonaisuutta. Banmarkin toimintaa kehitetään jatkuvasti ISO 9001:2015 periaatteiden mukaisesti.