CentraFlow®

CentraFlow®on patentoitu loimisidonnainen WISS-rakenne, jolla saadaan aikaan tiivis viirarakenne. Tällä ainutlaatuisella rakenteella pystytään rauhoittamaan viiraosan alkuvedenpoistoa ja parantamaan mekaanista retentiota ja rainan formaatiota. Tähän viiratyyppiin on tullut mukaan litteäloiminen CentraFlow® F tuoteperhe, joka saatu tehtyä ohuemmaksi ja hienommaksi rakenteeltaan, kuin perinteiset pyöreäloimiset CentraFlow®tyypit. Molempiin rakenteisiin saadaan kudottua paksumpia alakudelankoja, joiden avulla viiran käynti-ikää voidaan kasvattaa jopa 25% perinteisiin SSB-rakenteisiin verrattuna. Käyttämällä AstenJohnsonin itse valmistamia, pitkälle stabiloituja, pienen kitkakertoimen omaavia PES/PA -kudelankoja voidaan viiraosan energiatehokkuutta parantaa. Myös CentraFlow® viiran poikkisuuntainen stabiilisuus on perinteisiä SSB-viiroja parempi.

Edut:

  • Parantaa viiraosan retentiota
  • Parantaa paperin formaatiota
  • Viiraosa pysyy paremmin puhtaana
  • Parantaa paperikoneen tehokkuutta mm. pienemmillä viiraosan käyttökuormilla
  • Viiralla päästään jopa 25% pidempään käynti-ikään verrattuna perinteisiin SSB-viiroihin


Myyntipäällikkö
Jukka-Pekka Jaunes
jukka-pekka.jaunes [at] banmark.fi
0400 635 314