Vastuullisuustavoitteiden huomiointi ja merkityksen syveneminen näkyy teollisessa toiminnassa monella tapaa. Mitä vahvemmin eri tekijät on omaksuttu osaksi syvintä prosessimaista toimintaa, sitä laajemmin se kertaantuu toimitusketjussa ja sidosryhmätyöskentelyssä. Kestävä toiminta on kokonaisuus, joka muodostuu yksittäisistä hyvin hoidetuista osa-alueista. Banmarkin rooli teollisuuden kumppanina on tukea teollisten asiakkaiden vastuullista siirtymää ja löytää ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Päivittäisillä, itsestään selviltä vaikuttavilla tekijöillä voi olla merkittävä rooli kokonaisuuden kannalta. Banmarkin kemikaalimyyntiä ja kehitystä vetävä Mikko Rantanen kirjoitti aiheesta prosessien puhtauden näkökulmasta. Näistäkin asioista keskustelemme mielellämme myös messujen yhteydessä. Tervetuloa osastollemme B9!

Messukeskus.com/blog/process-purity-in-the-evolving-global-market-of-process-industry/