Kulunut kevät on ollut poikkeuksellinen. Se on aiheuttanut muutoksia ihmisten arkeen, niin työskentelyyn kuin vapaa-aikaankin ja kaventanut mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Kerromme LinkedIn:ssa banmarkilaisten kevään kuntokampanjasta: Kuntokampanjasta puhtia liikkumiseen