Banmark vahvistaa tarjontaansa kartonkiteollisuuteen. Tuomme markkinoille laiteosaston ensimmäisen omavalmisteisen tuoteryhmän: Banmark reunasuihkut.

Reunasuihkuja käytetään kartonkikoneilla rajaamaan massa viiraosan reunoilla. Banmark reunasuihkut on kehitetty viiran reuna-alueiden korkealaatuista puhtauden hallintaa ja massan säästöä silmällä pitäen. Banmark reunasuihkuilla pystytään vastaamaan kartonkikoneiden nopeuksien nostoon karkeimmillakin tuotelajeilla. Keskeistä reunasuihkuillamme on tarkka säädettävyys ja mahdollisuus räätälöidä ominaisuuksia kohteen tarpeen mukaan. Puhdas reuna-alue ei aiheuta koneella tuotantokatkoja. Suihkuputkille on tehty kattavat kemikaali- ja kuormitustestit. Reunasuihkut kestävät 50 bar paineen ja 100°C veden lämpötilan.