Banmark on osana Transmeri-konsernia sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Käytämme laskennassa Keskuskauppakamarin Ilmastositoumusta vastaavia painopistealueita. Olemme ottaneet ensiaskeleita tällä polulla ja ymmärrämme, että meillä on paljon tehtävää ja ymmärrettävää, jotta pääsemme tavoitteeseen. Suunta on kuitenkin selvä, haluamme osaltamme olla edistämässä kestävää kehitystä ja miettimässä vaihtoehtoisia tapoja toimia päästöjen vähentämiseksi.
Noudatamme valtioiden asettamia sekä toimintaamme ohjaavia lakeja ja säädöksiä

Etsimme jatkuvasti korvaavia, ympäristöä vähemmän kuormittavia raaka-aineita sekä toimintatapoja

Kemikaalilainsäädäntö sekä Reach-asetus ohjaavat yrityksemme toimintaa

Yrityksessämme kannustetaan ja ohjataan huomioimaan ympäristönäkökohdat jokapäiväisessä työssämme
 

Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa tuotteidemme jäljitettävyyden eteen koko toimitusketjussamme
 
 

Pyrimme aktiivisesti kehittämään ympäristövastuuseen liittyviä tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa